HE 38/2004

HE 38/2004

laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 15.04.2004

Käsittely päättynyt 06.05.2004 LiVM 10/2004 vp

Käsittelyvaiheet

I käsittely

15.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- yksikönpäällikkö Ari Herrala, Ajoneuvohallintokeskus

Asian ilmoittaminen

15.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

05.05.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

06.05.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 10/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 14.04.2004

Käsittely päättynyt 28.04.2004 PeVL 11/2004 vp

Käsittelyvaiheet

15.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

27.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

28.04.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 11/2004 vp

​​​​