HE 38/2013

HE 38/2013

eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 30.05.2013 TaVM 15/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Eeva Nurmi, ympäristöministeriö (K)

- kaupallinen neuvos Matti Oivukkamäki, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Esa Nikunen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Juha Pyötsiä, Kemianteollisuus ry (K)

- ylitarkastaja Tuula Sahamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- laboratorionjohtaja Janne Nieminen, Tullilaboratorio

07.05.2013

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys 25.4.2013

16.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 12/2013 vp

21.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 5/2013 vp

Valmistava keskustelu

30.05.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 30.5.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 15/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 17.05.2013 TyVL 5/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- talousvaliokunnalle

Käsittely

25.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Reetta Orsila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kaupallinen neuvos Matti Oivukkamäki, työ- ja elinkeinoministeriö

03.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

08.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sosiaali- ja terveysministeriön tarkennusmuistio ja vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.05.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 5/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 08.05.2013 YmVL 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Eeva Nurmi, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Esa Nikunen, Turvatekniikan keskus (K)

- yksikönpäällikkö Taina Nystén, Suomen ympäristökeskus (K)

- apulaisjohtaja Juha Pyötsiä, Kemianteollisuus ry (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.05.2013

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 12/2013 vp

​​​​