HE 39/2004

HE 39/2004

laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.04.2004

Käsittely päättynyt 03.06.2004 StVM 11/2004 vp

Käsittelyvaiheet

I käsittely

14.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Riitta Korpiluoma, Eläketurvakeskus (K)

- lakimies Marja Laanterä, Kansaneläkelaitos

- eläke- ja vakuutuspäällikkö Ove Herrlin, Merimieseläkekassa

- kehityspäällikkö Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA ry

- osastopäällikkö Henrik Lönnqvist, Suomen Varustamoyhdistys ry

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- lakimies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Asian ilmoittaminen

14.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

20.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liittosihteeri Erkki Ukkonen, Suomen Merimies-Unioni ry

23.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kirjallinen lausunto

- Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, (K)

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

04.05.2004

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.05.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

18.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

19.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kari Puro, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (K)

02.06.2004

Yleiskeskustelu

03.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 11/2004 vp

​​​​