HE 39/2005

HE 39/2005

laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 27.04.2005

Käsittely päättynyt 26.05.2005 HaVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

13.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Riikka Rask, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

- korvauslakimies Ari Paananen, Valtiokonttori (K)

17.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Heikki Sipiläinen, Valtion yhteisjärjestö VTY ry, edustaen myös Julkisalan koulutettujen ammattijärjestö JUKO ry:tä ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:tä (K)

I käsittely

24.05.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

- Hyväksytään valiokunnan kokouksissa 13.5.2005 ja 17.5.2005 suoritetut toimenpiteet.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

26.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön mahdollinen kirjallisen muistio

Valmistunut:

- HaVM 8/2005 vp

​​​​