HE 39/2008

Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.04.2008 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.04.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 23.04.2008

Käsittely päättynyt 10.06.2008 PuVM 1/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

23.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

06.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jouko Tuloisela, puolustusministeriö

- hallitussihteeri Jenni Honkonen, puolustusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

10.06.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 16/2008 vp

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 1/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.04.2008

Käsittely päättynyt 03.06.2008 PeVL 16/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.04.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

- kuultaviksi PLM, UM, OM sekä professorit Mäenpää ja Scheinin

20.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jenni Honkonen, puolustusministeriö (K)

- yksikön päällikön sijainen, lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Tapio Puurunen, oikeusministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.06.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 16/2008 vp