HE 39/2011

HE 39/2011

eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 tarkastusvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 04.10.2011

Käsittely päättynyt 30.03.2012 VaVM 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

07.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.10.2011

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

28.10.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 2/2011 vp

28.10.2011

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

08.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2011 vp

08.11.2011

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

30.03.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 4/2012 vp

Verojaosto

06.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

28.10.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 2/2011 vp

03.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2011 vp.

07.03.2012

Päätetty jatkokäsittelystä.

13.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Marko Niemelä, Verohallinto

16.03.2012

Valmistava keskustelu

21.03.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.10.2011

Käsittely päättynyt 01.11.2011 PeVL 9/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.10.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

20.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

25.10.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.10.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

Valmistava keskustelu

01.11.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2011 vp

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 05.10.2011

Käsittely päättynyt 26.10.2011 TrVL 2/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Marko Niemelä, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö (K)

- johtaja Janne Marttinen, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö

- johtava tuloksellisuustarkastaja, OTT Kalle Määttä, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.10.2011

Valmistava keskustelu

26.10.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 2/2011 vp

​​​​