HE 39/2012

HE 39/2012

eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.05.2012 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 08.05.2012

Käsittely päättynyt 12.06.2012 LiVM 6/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakiasiainjohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto

- ylijohtaja Marko Sillanpää, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva

- liikenneturvallisuuspäällikkö Kalle Parkkari, Liikennevakuutuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikkuva poliisi (K)

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

12.06.2012

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 6/2012 vp

​​​​