HE 39/2014

eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.04.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 25.04.2014

Käsittely päättynyt 03.06.2014 TaVM 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.04.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Miki Kuusinen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- toimistopäällikkö Jouni Timonen, Suomen Pankki (K)

- apulaisjohtaja Marja Nykänen, Finanssivalvonta (K)

- johtaja Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakiasiainjohtaja Markku Koponen, OP-Pohjola osk (K)

- professori Erkki Kontkanen, (K)

08.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- tutkimuspäällikkö Anu Raijas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- lakimies Pekka Mäki, Helsingin kaupunki (K)

- jaostopäällikkö Vesa Sainio, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (K)

- toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (K)

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- prof. Kontkasen lisäselvitys 5.5.2014, Finanssivalvonnan lisäselvitys 7.5.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Genworth Financial - Suomi (K)

Keskusteltiin asiasta.

15.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Miki Kuusinen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen, OP-Pohjola osk (K)

Merkitty saapuneeksi

- VM:n korjattu vastine 21.5.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

03.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- VM:n korjattu vastine 28.5.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 3.6.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 6/2014 vp