HE 4/2007

HE 4/2007

laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.05.2007 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 15.05.2007

Käsittely päättynyt 06.06.2007 HaVM 3/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.05.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.05.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Riitta Aulanko, sisäasiainministeriö (K)

29.05.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietohallintojohtaja Heikki Riippa, Poliisin tietohallintokeskus

- puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kirjallinen lausunto

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

30.05.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Poliisiammattikorkeakoulu (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

05.06.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.06.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

06.06.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 3/2007 vp

​​​​