HE 4/2010

laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.02.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.02.2010

Käsittely päättynyt 18.03.2010 StVM 4/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Erik Strömberg, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori (K)

- linjanjohtaja Jaana Kekäläinen, Valtiokonttori

- toimitusjohtaja Merja Ailus, Kuntien eläkevakuutus (K)

- johtaja Pertti Männistö, Kuntien eläkevakuutus

- johtava vakuutuslakimies Heikki Kotila, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, edustaen Finanssialan Keskusliittoa (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö

11.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- työmarkkinalakimies Riikka Kolkkala, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K)

- neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.03.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 4/2010 vp