HE 4/2011

HE 4/2011

laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 31.05.2011 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 30.05.2011

Käsittely päättynyt 17.06.2011 TaVM 2/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

31.05.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

07.06.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.06.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén, valtiovarainministeriö (K)

- puheenjohtaja Timo Rothovius, Osakesäästäjien Keskusliitto ry

- vakuutusasiantuntija Kirsi Suopelto, Finanssialan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

14.06.2011

Merkitty saapuneeksi

- OM:n vastine 13.6.2011

Valmistava keskustelu

17.06.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 17.6.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 2/2011 vp