HE 40/2007

HE 40/2007

laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.06.2007 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 19.06.2007

Käsittely päättynyt 18.09.2007 HaVM 4/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö (K)

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.09.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 4/2007 vp

​​​​