HE 40/2009

HE 40/2009

laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.04.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 15.04.2009 StVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

02.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Erkki Vartiainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- hallintopäällikkö Tarja Bergström, Terveyden edistämisen keskus ry (K)

Asian ilmoittaminen

03.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pertti Paakkinen, Hengitysliitto Heli ry (K)

- ylilääkäri Matti Rautalahti, Suomen Syöpäyhdistys (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.04.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 10/2009 vp