HE 40/2011

eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 05.10.2011

Käsittely päättynyt 01.12.2011 MmVM 11/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Kyllikki Silvennoinen, työ- ja elinkeinoministeriö

27.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanviljelijä Jaakko Suominen, (K)

Kirjaus

27.10.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

29.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.12.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 11/2011 vp