HE 40/2013

HE 40/2013

eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.04.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.04.2013 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.04.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 16.04.2013

Käsittely päättynyt 12.06.2013 TaVM 19/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- kaupunginlakimies Tiina Mikkola, Jyväskylän kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

21.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät (K)

- kaupunginlakimies Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki (K)

- vs. toimitusjohtaja Harri Huttunen, Palmia

- toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Terveyspalvelualan Liitto ry

- neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö

- pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

22.05.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Pekka Valkama, Tampereen yliopisto (K)

- toimitusjohtaja Taneli Mattila, Sairaala Eira Oy

- toimitusjohtaja Jaana Korhola, Fazer Food Services Oy (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turun kaupunki

- konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, Lahden kaupunki

- neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Energiatutka Oy (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

30.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 9/2013 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Valmistava keskustelu

11.06.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 8/2013 vp

Merkitty saapuneeksi

- Mietintöluonnos 11.6.2013

12.06.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 12.6.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 19/2013 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 17.04.2013

Käsittely päättynyt 07.06.2013 HaVL 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

17.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja, rahoitussuunnittelu Allan Paldanius, Keva (K)

- toimitusjohtaja Pekka Averio, Kuntarahoitus Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- Keskuskauppakamari (K)

21.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto (K)

22.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaan kaupunki

23.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Weisell, Oulun kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Kouvolan kaupunki (K)

- kehitysjohtaja, vs. kunnanjohtaja Jarmo Kivineva, Kangasalan kunta (K)

- vt. talousjohtaja Jan Finne, Vaasan kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Ari Ranta-aho, Muuramen kunta (K)

- kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Sulkavan kunta (K)

24.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikka ja Terveys KTN ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- johtaja, kehittämisyksikkö Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, edustaen Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:tä

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- Sotkamon kunta (K)

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginsihteeri Anja Vallittu, Helsingin kaupunki (K)

- konsernilakimies Atte Malmström, Helsingin kaupunki (K)

30.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (K)

31.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- JLY-Jätelaitosyhdistys ry (K)

05.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

05.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.06.2013

Valmistava keskustelu

07.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys.

07.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 8/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.04.2013

Käsittely päättynyt 28.05.2013 StVL 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

24.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallintojohtaja Ilkka Kauppinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

26.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

15.05.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.05.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 9/2013 vp

​​​​