HE 42/2004

HE 42/2004

laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten
Sosiaali- ja terveysvaliokunta lähettänyt 20.04.2004 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.04.2004

Käsittely päättynyt 28.05.2004 StVM 10/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

15.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Risto Aurola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- maatalousneuvos Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Jyrki Pitkäjärvi, ympäristöministeriö (K)

- pääsihteeri Irma Salovuori, geenitekniikan lautakunta

Jatkettu I käsittely

20.04.2004

Pyydetty lausunto:

- MmV

22.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Paula Nybergh, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (K)

- osastopäällikkö Saara Hassinen, Suomen Bioteollisuus (K)

29.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- puheenjohtaja, tutkimusprofessori Matti Sarvas, biotekniikan neuvottelukunta (K)

- erikoissuunnittelija Riitta Jalkanen, Kuluttajavirasto (K)

- tohtori Anna-Maria Nuutila, VTT Biotekniikka (K)

- puheenjohtaja Hannes Tuohiniitty, Kansalaisten Bioturvayhdistys (K)

12.05.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 15/2004 vp

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- STM:n vastine

27.05.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

28.05.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 10/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 20.04.2004

Käsittely päättynyt 25.05.2004 MmVL 11/2004 vp

Käsittelyvaiheet

22.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntopyyntö

I käsittely

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Irma Salovuori, Geenitekniikan lautakunta (K)

- maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- puheenjohtaja Matti Sarvas, Biotekniikan neuvottelukunta (K)

- ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (K)

- vilja-asiamies Minna Oravuo, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Elintarviketeollisuusliiton kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

13.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi tutkija Tuija Aronen, Metsäntutkimuslaitos (K)

- tutkija Jouni Vielma, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- yksikön johtaja Auli Suojanen, Elintarvikevirasto (K)

- osastopäällikkö Sakari Ängeslevä, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus

- professori Teemu Teeri, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (K)

- dekaani Hannu Saloniemi, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta (K)

- puheenjohtaja Hannes Tuohiniitty, Kansalaisten Bioturvayhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Boreal Kasvinjalostus Oy:n kirjallinen asiantuntijalausunto

Merkitty saapuneeksi

- Päivittäistavarakauppa ry:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuluttajaliiton kirjallinen lausunto

18.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Irma Salovuori, Geenitekniikan lautakunta (K)

- ylitarkastaja Katariina Haavanlammi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.05.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 11/2004 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 14.04.2004

Käsittely päättynyt 11.05.2004 YmVL 15/2004 vp

Käsittelyvaiheet

15.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Jatkettu I käsittely

27.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Irma Salovuori, sosiaali- ja terveysministeriö

- Geenitekniikan lautakunta

- ylitarkastaja Jyrki Pitkäjärvi, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Riitta Jalkanen, Kuluttajavirasto (K)

- puheenjohtaja Matti Sarvas, biotekniikan neuvottelukunta

29.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Saara Hassinen, Suomen Bioteollisuus (K)

- toimittaja Markku Rämö, Maan ystävät ry (K)

- puheenjohtaja Hannes Tuohiniitty, Kansalaisten Bioturvayhdistys (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry

07.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön Irma Salovuoren ja Katariina Haavanlammin kirjallinen lausunto.

Yleiskeskustelu

11.05.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 15/2004 vp

​​​​