HE 42/2013

eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.04.2013 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 23.04.2013

Käsittely päättynyt 08.05.2013 YmVM 3/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anna Saarinen, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

- luottopäällikkö Anneli Nieminen, Valtiokonttori (K)

- suunnittelupäällikkö Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

08.05.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 3/2013 vp