HE 42/2014

eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.04.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 25.04.2014

Käsittely päättynyt 14.05.2014 HaVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Maaseutuvirasto (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.05.2014

Epävirallinen keskustelu

- Luonnos

14.05.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 11/2014 vp