HE 43/2007

HE 43/2007

laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.09.2007 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.09.2007

Käsittely päättynyt 10.10.2007 TaVM 4/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

11.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö (K)

11.09.2007

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

13.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

13.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Olli Laurila, Rahoitustarkastus (K)

- johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Markku Savikko, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

- toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (K)

- asianajaja Jyrki Tähtinen, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Jouni Torasvirta, OMX Exchanges Oy (K)

- lakimies Ari Syrjäläinen, OMX Exchanges Oy

- asiantuntija Virve Rouhiainen, Energiateollisuus ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Osakesäästäjien Keskusliitto ry (K)

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö (K)

02.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Finanssialan Keskusliitto (K)

- Suomen Pääomasijoitusyhdistys (K)

04.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Euroopan parlamentin jäsen Piia-Noora Kauppi, (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.10.2007

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

09.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Euroopan parlamentin jäsen Piia-Noora Kauppi, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

- Mietintöluonnos

10.10.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos II

10.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eläkesäätiöyhdistys - ESY (K)

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 4/2007 vp

​​​​