HE 44/2004

HE 44/2004

laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 14.04.2004

Käsittely päättynyt 15.04.2004 TyVM 3/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö

13.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri, sisäasiainministeriö (K)

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry

Kirjaus

14.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

14.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- apulaisosastopäällikkö Anne Neimala, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

15.04.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 3/2004 vp

​​​​