HE 44/2011

eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n,

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.10.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.10.2011

Käsittely päättynyt 10.11.2011 StVM 9/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Pirjo Raute, Kansaneläkelaitos

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Veronica Fellman, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU (K)

Kirjaus

12.10.2011

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Vuokralaiset VKL ry

Käsittely

08.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vuokralaiset VKL ry

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 10/2011 vp

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 9/2011 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.10.2011

Käsittely päättynyt 01.11.2011 PeVL 10/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.10.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

20.10.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.10.2011

Valmistava keskustelu

28.10.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

01.11.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 10/2011 vp