HE 44/2013

HE 44/2013

eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.05.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 03.05.2013

Käsittely päättynyt 17.05.2013 TyVM 5/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- varatoimitusjohtaja Anja Laatunen, Koulutusrahasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

14.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.05.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 5/2013 vp

​​​​