HE 45/2003

laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 03.10.2003 TyVM 2/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

25.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiamies Katja Leppänen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY (K)

Merkitty saapuneeksi

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Jatkettu I käsittely

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Harri Skog, työministeriö (K)

- lakimies Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisasiantuntija Mirja Salonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

- toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.10.2003

Yleiskeskustelu

03.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 2/2003 vp