HE 45/2005

HE 45/2005

työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 127/2004LA 24/2004LA 31/2003LA 31/2005LA 66/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.04.2005

Käsittely päättynyt 02.03.2006 StVM 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

22.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Riitta Korpiluoma, Eläketurvakeskus (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aktuaarijohtaja Pentti Tervola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (K)

- varatoimitusjohtaja Jaakko Tuomikoski, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

- aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

- toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys (K)

23.09.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 127/2004 vp, LA 24/2004 vp, LA 31/2003 vp, LA 31/2005 vp, LA 66/2004 vp

23.09.2005

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Oikeusministeriön lausunto

28.09.2005

Merkitty saapuneeksi

- Yksityismetsätalouden eläkekassa Verson lausunto

14.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOry:n kirjallinen kannanotto

- linjan johtaja Heikki Kammonen, Valtiokonttori

- kehittämisjohtaja Helena Luoma, Kuntien eläkevakuutus (K)

- johtaja Markku J Jääskeläinen, Työeläkevakuuttajat TELA

- lakimies Keijo Karhumaa, Kunta-alan unioni (K)

- neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

- talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry (K)

27.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Osuuspankkikeskuksen kannanotto

10.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine valiokuntalausuntojen johdosta

16.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Riitta Korpiluoma, Eläketurvakeskus

Merkitty saapuneeksi

- Akava ry:n lisäselvitys

18.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

25.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön, Valtiokonttorin ja Eläketurvakeskuksen kirjelmät

09.12.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sihteerin laatima muistio pykälämuutosehdotuksista

Päätetty jatkokäsittelystä.

Kirjaus

Käsittely

21.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.02.2006

Keskusteltiin asiasta.

- Mietintöluonnos

01.03.2006

Yleiskeskustelu

02.03.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 5/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.04.2005

Käsittely päättynyt 06.10.2005 PeVL 30/2005 vp

Käsittelyvaiheet

03.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

07.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

08.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

08.09.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

06.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2005 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 27.04.2005

Käsittely päättynyt 26.10.2005 LaVL 19/2005 vp

Käsittelyvaiheet

28.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

15.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- oikeustieteen tohtori Jussi Tapani, (K)

Jatkettu I käsittely

28.09.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

11.10.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

25.10.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Jätetty asia pöydälle

26.10.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 19/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 27.04.2005

Käsittely päättynyt 17.06.2005 TyVL 6/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

28.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

12.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

17.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- neuvottelupäällikkö Jorma Skippari, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry (K)

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

24.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- aktuaarijohtaja Pentti Tervola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

- johtava lakimies Heikki Kotila, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (K)

27.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kari Puro, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

01.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- apulaisjohtaja Rainer Lindberg, Kilpailuvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

14.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- Eläketurvakeskuksen, johtaja Tarmo Pukkilan,Tilitoimisto Timo Kurki-Suonio Oy:n ja Tuoterenkaan muistiot.

15.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sihteerin laatima muistio.

Yleiskeskustelu

16.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen muistio.

Yksityiskohtainen käsittely

17.06.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 6/2005 vp