HE 45/2006

HE 45/2006

laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 26.04.2006

Käsittely päättynyt 23.05.2006 TyVM 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

26.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.04.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 15/2006 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

16.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Marja Merimaa, työministeriö (K)

- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

17.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tarja Loukusa, Lapin TE-keskus (K)

- toimistonjohtaja Rebecka Svedlin, Helsingin työvoimatoimisto

19.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.05.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 5/2006 vp

​​​​