HE 45/2008

HE 45/2008

laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.04.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 29.04.2008

Käsittely päättynyt 10.06.2008 LaVM 8/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Leena Lehtonen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- suunnittelujohtaja Jari Sokka, Kuntien eläkevakuutus (K)

16.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Mika Saarinen, Valtion työmarkkinalaitos (K)

- lakimies Pirkko Janas, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K)

- asianajaja Eija Karimaa, Suomen Asianajajaliitto (K)

- asianajaja, julkinen oikeusavustaja Arsi Rantanen, Suomen Lakimiesliitto (K)

- puheenjohtaja Arsi Rantanen, Julkiset Oikeusavustajat ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

- Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry

22.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heli Backman, valtiovarainministeriö (K)

23.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkikirjoittaja Pirjo Halonen, Espoon maistraatti (K)

- henkikirjoittaja Torsti Patakangas, Lapin maistraatti (K)

- johtava yleinen edunvalvoja Merja Virtanen, Jyväskylän kaupunki (K)

- johtava yleinen edunvalvoja Esko Parviainen, Helsingin kaupungin holhoustoimen edunvalvontatoimisto (K)

- oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas, Helsingin oikeusaputoimisto (K)

- lakimies Kirsi Mäkinen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Varpu Kettunen, Alzheimer-keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

- Finanssialan Keskusliitto

28.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.06.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tuusulan kunta/Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö

03.06.2008

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisävastine 29.5.2008

05.06.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

10.06.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 8/2008 vp

​​​​