HE 45/2009

laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.04.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 15.04.2009

Käsittely päättynyt 04.06.2009 LaVM 9/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.04.2009

Epävirallinen keskustelu

23.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Päivi Saukonoja, oikeusministeriö

24.04.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Mikko Könkkölä, Vaasan hovioikeus (K)

- laamanni Johan Eklund, Vaasan käräjäoikeus (K)

- laamanni Erkki Hämäläinen, Turun käräjäoikeus (K)

- oikeusnotaari Henrik Lindeman, Paraisten käräjäoikeus (K)

28.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- förvaltningsutskottets ordförande Bo-Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting (K)

- sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting

05.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Mats Welin, Suomen Asianajajaliitto (K)

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- käräjätuomari Kimmo Vanne, Suomen tuomariliitto ry (K)

08.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

14.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Päivi Saukonoja, oikeusministeriö

27.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- professori Olli Mäenpään lisämuistio.

Jatkettu valmistava keskustelu

04.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 9/2009 vp