HE 45/2013

eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.05.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 15.05.2013

Käsittely päättynyt 24.05.2013 VaVM 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

17.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.05.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.05.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 8/2013 vp

Verojaosto

17.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Jyrki Einiö, Verohallinto

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

24.05.2013

Esitelty mietintöluonnos