HE 46/2009

HE 46/2009

laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.04.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 15.04.2009

Käsittely päättynyt 27.05.2009 LaVM 8/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kari Liede, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, oikeusministeriö

- erityisasiantuntija Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, Valtion työmarkkinalaitos

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö

29.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeushallintopäällikkö Jorma Niinivirta, Länsi-Suomen lääninhallitus (K)

- yksikönpäällikkö Pirkko Willberg, Itä-Suomen lääninhallitus (K)

- johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkinen, Helsingin ulosottovirasto (K)

- puheenjohtaja Lauri Kykkänen, Suomen Kihlakunnanvoudit ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oulun lääninhallitus

- Lapin lääninhallitus

- Ahvenanmaan lääninhallitus

- Pirkanmaan ulosottovirasto

05.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kari Saarikoski, Verohallitus (K)

- puheenjohtaja Jyrki Lindström, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hovioikeus

- Etelä-Suomen lääninhallitus

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

07.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Tuija Heino, Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry (K)

- oikeuspoliittinen asiamies Mikko Salo, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajajärjestö Pardia ry

08.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

12.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kari Liede, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mika Saarinen, valtiovarainministeriö/Valtion työmarkkinalaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n tarkistettu lausunto.

14.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.05.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 8/2009 vp

​​​​