HE 46/2010

HE 46/2010

laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.04.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.04.2010

Käsittely päättynyt 04.05.2010 StVM 9/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Nella Korhonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

- yli-insinööri Heikki Mattlar, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- johtaja Pekka Kurki, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- johtaja Tuiri Kerttula, Turvatekniikan keskus Tukes (K)

21.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- neuvottelupäällikkö Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto

- toiminnanjohtaja Terhi Kajaste, Terveysteknologian Liitto ry - FiHTA (K)

- toiminnanjohtaja Antti Vatanen, Sailab ry (K)

27.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Hammaslääkäriliitto

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- Erikoishammasteknikkoliitto ry

- Hammaslaboratorioliitto

- Respecta Oy

29.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.05.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 9/2010 vp