HE 46/2014

eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.05.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.05.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 06.05.2014

Käsittely päättynyt 23.01.2015 LaVM 19/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Annala, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- esittelijäneuvos Pasi Pölönen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- esittelijäneuvos, osastopäällikkö Petri Martikainen, Oikeuskanslerinvirasto (K)

15.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Pekka Koponen, korkein oikeus (K)

- valtionsyyttäjä Tea Kangasniemi, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenlaamanni Allan Ahnger, Turun hovioikeus (K)

- hovioikeudenneuvos Helena Hennen, Itä-Suomen hovioikeus (K)

- asessori Timo Saranpää, Vaasan hovioikeus (K)

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenlaamanni Kirsti Uusitalo, Helsingin hovioikeus (K)

- käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Mika Illman, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Risto Tikka, Vantaan käräjäoikeus (K)

22.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki Pohjalainen, Itä-Suomen syyttäjänvirasto (K)

- johtava julkinen oikeusavustaja Marjo Kurki, Helsingin oikeusaputoimisto (K)

- poliisitarkastaja Matti Högman, Poliisihallitus (K)

- rikostarkastaja Markus Välimäki, keskusrikospoliisi (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli (K)

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto (K)

- johtava perinnän asiantuntija Seija Kareinen, Verohallinto

27.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Antti Jokela, (K)

- professori Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Dan Frände, (K)

- Rovaniemen hovioikeus (K)

- Pohjanmaan käräjäoikeus (K)

28.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos, dosentti Aki Rasilainen, Suomen tuomariliitto ry (K)

- kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

- asianajaja Jarkko Männistö, Suomen Asianajajaliitto (K)

- käräjätuomari Petra Spring-Reiman, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

- lakimies Kati Lehtonen, Suomen Lääkäriliitto (K)

- professori Mikko Vuorenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

03.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- keskusrikospoliisin ja tullin lisäselvitykset.

03.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus (K)

18.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Petteri Snell, Suomen Auktorisoidut Lakimiehet ry (K)

- professori Tuula Linna, (K)

18.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- Helsingin syyttäjänvirasto (K)

- vähemmistövaltuutettu (K)

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Poliisihallituksen lisäselvitys

Ei huomautettavaa:

- Suomen ortodoksinen kirkko

12.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Katolinen kirkko Suomessa/Helsingin hiippakunta (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus (K)

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 39/2014 vp

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Verohallinnon lisäselvitys

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Henri Backmanin ja Sanna Kauppisen adressi

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen psykologiliiton oikeuspsykologian työryhmä (K)

28.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- verotusneuvos Markku Hirvonen, (K)

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

18.12.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

18.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

15.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

20.01.2015

Epävirallinen keskustelu

22.01.2015

Yleiskeskustelu

23.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

23.01.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 19/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.05.2014

Käsittely päättynyt 12.11.2014 PeVL 39/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.05.2014

Epävirallinen keskustelu

06.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- esittelijäneuvos Pasi Pölönen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- oikeustieteen tohtori Antti Tapanila, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Valmistava keskustelu

11.11.2014

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

12.11.2014

Yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 39/2014 vp