HE 47/2011

HE 47/2011

eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.10.2011 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 14.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 14.10.2011

Käsittely päättynyt 30.11.2011 LaVM 9/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

11.10.2011

Epävirallinen keskustelu

Asian ilmoittaminen

14.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

19.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira (K)

- erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- lakimies Jaana Tervo, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

21.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Marjatta Möller, Helsingin hovioikeus (K)

- osastonjohtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi, Helsingin käräjäoikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Leena Nurmi, Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K)

- asianajaja Auni Särkkä, Suomen Asianajajaliitto (K)

25.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jonna Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vs. johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

- erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Anja Ojuva, Interpedia ry (K)

- järjestölakimies Tiina Tammi, Pelastakaa Lapset ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Väestörekisterikeskus (K)

- Vuxna internationellt adopterade vuxna VIA i Finland rf (K)

26.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Anu Uhtio, Adoptioperheet ry (K)

- Toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki, Yhteiset Lapsemme ry (K)

27.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- hallituksen puheenjohtaja Anna-Maija Tiainen, Aikuiset adoptoidut ry (K)

- hallituksen jäsen Viivi Pietikäinen, Aikuiset adoptoidut ry

- hallituksen varapuheenjohtaja Sunita Saarinen, Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset ry

- hallituksen puheenjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry (K)

- tutkija Anna Moring, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vammaisfoorumi ry (K)

01.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Markku Helin, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Aikuiset adoptoidut ry:n lisälausunto.

10.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- Pelastakaa Lapset ry:n lisälausunto.

11.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

17.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

18.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 11/2011 vp.

22.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Jatkettu valmistava keskustelu

24.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 15/2011 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

25.11.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

29.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

30.11.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 9/2011 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 14.10.2011

Käsittely päättynyt 22.11.2011 PeVL 15/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Anna-Kaisa Aaltonen, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

09.11.2011

Valmistava keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Hidéniltä sekä täydentävä lausunto professori Viljaselta

15.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

16.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen 15.11.2011 päivätty muistio

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

22.11.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 15/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.10.2011

Käsittely päättynyt 17.11.2011 StVL 11/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

- tutkija Laura Määttänen, oikeusministeriö

- hallitussihteeri Johanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (K)

- erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

28.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Katariina Rautalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- vs. johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen, Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto (K)

- järjestölakimies Tiina Tammi, Pelastakaa Lapset ry (K)

- toiminnanjohtaja Anu Uhtio, Adoptioperheet ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vammaisfoorumi ry

09.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön vastine, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n lausunto OM:lle

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.11.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

16.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön lisäselvitys

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

17.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 11/2011 vp

​​​​