HE 48/2007

laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.09.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.09.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 13.09.2007

Käsittely päättynyt 29.11.2007 LiVM 15/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö

12.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Pekka Koskenheimo, Viestintävirasto (K)

- viestintämarkkina-asiantuntija Petri Makkonen, Viestintävirasto

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

- johtava lakimies Anne Vainio, Elisa Oyj (K)

- lakiasiainjohtaja Teemu Summanen, Finnet-liitto ry (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

17.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Valtteri Virtanen, Kilpailuvirasto (K)

- lakimies Paula Hannula, Kuluttajavirasto (K)

19.10.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 10/2007 vp

23.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.11.2007

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

09.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Anu Kettunen, Viestintävirasto (K)

- viestintämarkkina-asiantuntija Petri Makkonen, Viestintävirasto

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Jorma Kuopus, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- ylitarkastaja Hannele Isola-Miettinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV (K)

20.11.2007

Valmistava keskustelu

21.11.2007

Jatkettu valmistava keskustelu

23.11.2007

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n selvitys 22.11.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 15/2007 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.09.2007

Käsittely päättynyt 18.10.2007 PeVL 10/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

02.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Käsittely

02.10.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

03.10.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.10.2007

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 10/2007 vp