HE 48/2008

HE 48/2008

sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.04.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 29.04.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 29.04.2008 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 29.04.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 05.05.2008

Käsittely päättynyt 12.12.2008 LiVM 19/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.06.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

16.06.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 14/2008 vp

23.10.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 29/2008 vp ja HaVL 32/2008 vp

18.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, Keskusrikospoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- TeliaSonera Oyj (K)

- Elisa Oyj (K)

- Helsingin seudun kauppakamari (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

- lakimies Antti Innanen, Viestintävirasto (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

- varapuheenjohtaja Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry EFFI (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Finnet-liitto ry (K)

25.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Sasi,

- valiokuntaneuvos Petri Helander, eduskunta

- lakimies Mikko Niva, Nokia Oyj

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n kommentit TyV:n lausunnosta

27.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry (K)

- asianajaja Klaus Nyblin, (K)

- toimitusjohtaja Petteri Järvinen, Petteri Järvinen Oy (K)

04.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.12.2008

Merkitty saapuneeksi

- Sanna Helopuron, LVM, muistio 8.12.2008

Yleiskeskustelu

12.12.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 19/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 29.04.2008

Käsittely päättynyt 13.11.2008 PeVL 29/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.05.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

28.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

10.06.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jukka Kemppinen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Ahti Saarenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

12.06.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.06.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

04.11.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

13.11.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 29/2008 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 30.04.2008

Käsittely päättynyt 13.11.2008 HaVL 32/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

29.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- lakimies Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto (K)

12.06.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

08.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava toiminnantarkastaja Tomi Voutilainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- FiCom ry (K)

23.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

04.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.11.2008

Valmistava keskustelu

07.11.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

11.11.2008

Yleiskeskustelu

13.11.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 32/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 30.04.2008

Käsittely päättynyt 12.06.2008 TyVL 14/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestintävirasto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

15.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry (K)

- asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiantuntija Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

20.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sari Kajantie, Keskusrikospoliisi (K)

- puheenjohtaja Antti Rinne, Toimihenkilöunioni TU ry (K)

- lakimies Mikko Niva, Nokia Oyj

- turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg, Nokia Oyj (K)

- lakimies Krister Kaipio, TeliaSonera Oyj (K)

- lakimies Aino Rättyä, Elisa Oyj (K)

22.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- konsultointijohtaja Olavi Köngäs, Netum Oy (K)

23.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työoikeuden professori Seppo Koskinen, Lapin yliopisto (K)

29.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.06.2008

Keskusteltiin asiasta.

04.06.2008

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 3.6.

12.06.2008

Merkitty saapuneeksi

- Liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 5.6.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 14/2008 vp

​​​​