HE 48/2010

laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.04.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 28.04.2010

Käsittely päättynyt 18.05.2010 LiVM 7/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö (K)

06.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Seppo Kaasinen, Liikennevirasto (K)

- ylitarkastaja Erik Asplund, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

- toimistopäällikkö Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikenneturva (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

11.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin kaupangin 6.5.2010 esittämä kalvosarja

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.05.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 7/2010 vp