HE 48/2013

eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.05.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 14.05.2013

Käsittely päättynyt 11.06.2013 SiVM 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Janina Lindqvist, opetus- ja kulttuuriministeriö

- kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Lukkarila, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (K)

- johtaja Leo Pekkala, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajajärjestö Pardia

Merkitty saapuneeksi

- KaVan kirjeet 20.5.2013 ja OKM:n kirje 24.5.2013

04.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys 31.5.2013

05.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi