HE 49/2007

HE 49/2007

laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.09.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 13.09.2007

Käsittely päättynyt 19.10.2007 LiVM 6/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

12.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

14.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

11.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Merja Saari, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Martti Soramäki, Yleisradio (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

- johtaja Jorma Miettinen, Suomen Televisioiden Liitto (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.10.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 6/2007 vp

​​​​