HE 49/2012

HE 49/2012

eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 §:n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.05.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 29.05.2012

Käsittely päättynyt 06.06.2012 StVM 5/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

30.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

31.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Laila Aho, Kansaneläkelaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.06.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 5/2012 vp

​​​​