HE 49/2013

eduskunnalle laiksi kosmeettisista valmisteista ja laiksi rikoslain 44 luvun 1

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.05.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.05.2013

Käsittely päättynyt 24.05.2013 TaVM 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.05.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Pauliina Kanerva, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- tulliylitarkastaja Jonna Neffling, Tullilaboratorio (K)

- toimitusjohtaja Sari Karjomaa, Teknokemian Yhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

Valmistava keskustelu

24.05.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 24.5.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 14/2013 vp