HE 5/2005

HE 5/2005

eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.02.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 112/2004

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.02.2005

Käsittely päättynyt 15.06.2005 HaVM 13/2005 vp

Käsittelyvaiheet

16.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

22.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

23.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Jaana Koski, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

24.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus

- ylituomari Liisa Sahi, Helsingin hallinto-oikeus

- hallinto-oikeustuomari Matti Haapaniemi, Kouvolan hallinto-oikeus

- asianajaja Mikko Kemppainen, Suomen asianajajaliitto

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen (Ålands förvaltningsdomstol) kirjallinen lausunto

25.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- johtava lakimies Alf Henriksson, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Vakuutusvalvontaviraston, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja Veronmaksajain keskusliitto ry:n kirjalliset lausunnot

01.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori,

- hallituksen jäsen Asko Eloranta, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

31.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

03.06.2005

Epävirallinen keskustelu

07.06.2005

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.