HE 5/2006

HE 5/2006

laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.02.2006 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.02.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.02.2006 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 16.02.2006

Käsittely päättynyt 10.03.2006 UaVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

21.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Seppo Kääriäinen,

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö

Asian ilmoittaminen

22.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja,

- alivaltiosihteeri Markus Lyra, ulkoasiainministeriö

28.02.2006

Valmistava keskustelu

28.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.03.2006

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 2.3.2006

03.03.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos - versio 3.3.2006

03.03.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 1/2006 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 6/2006 vp

09.03.2006

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos - versio 0.1, 9.3.2006

Erillinen ratkaiseva käsittely

10.03.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos 10.3. - versio 0.2

Valmistunut:

- UaVM 1/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.02.2006

Käsittely päättynyt 03.03.2006 PeVL 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Markus Lyra, ulkoasiainministeriö (K)

- ulkoasiainsihteeri Riina-Riikka Kuparinen, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Veli-Pekka Viljasen kirjallinen lausunto

03.03.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2006 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 22.02.2006

Käsittely päättynyt 02.03.2006 PuVL 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- ulkoasiainvaliokunnalle.

Käsittely

23.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, puolustusministeriö (K)

- puheenjohtaja Petteri Leino, Sotilasammattiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Antti Kuivalainen, Päällystöliitto ry

28.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.03.2006

Yleiskeskustelu

02.03.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 1/2006 vp

​​​​