HE 5/2009

laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.02.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 26.02.2009

Käsittely päättynyt 29.05.2009 TaVM 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.02.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Liisa Halme, Finanssivalvonta (K)

- toimistopäällikkö Jouni Timonen, Suomen Pankki

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

05.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- osastonjohtaja Taina Kallio, OP-Keskus osk (K)

- lakiasiainjohtaja Heikki Alanen, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- lakiasiainjohtaja Jukka Huotari, Sampo Pankki Oyj (K)

- toimitusjohtaja Heikki Suutala, Paikallisosuuspankkiliitto ry

- tarkastusjohtaja Pertti Manninen, Säästöpankkiliitto (K)

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

11.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatuomari Matti Louekoski, (K)

- kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen, Helsingin yliopisto (K)

- professori Sami Torstila, Helsingin kauppakorkeakoulu

18.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppatieteiden maisteri Kaarlo Jännäri,

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- varatuomari Matti Louekoski, (K)

- professori Sami Torstila, Helsingin kauppakorkeakoulu (K)

- valtiovarainministeriö (K)

16.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

06.05.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 7/2009 vp

13.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön muistio 12.5.2009

15.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

27.05.2009

Valmistava keskustelu

27.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

28.05.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

29.05.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 29.5.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 7/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 26.02.2009

Käsittely päättynyt 05.05.2009 PeVL 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- yliassistentti Janne Salminen, (K)

19.03.2009

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professorit Hidén ja Pohjolainen

24.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.04.2009

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

05.05.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 7/2009 vp