HE 50/2009

HE 50/2009

laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.04.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 15.04.2009

Käsittely päättynyt 13.05.2009 TyVM 5/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pertti Siiki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Taito von Konow, Verohallitus (K)

- kehityspäällikkö Markus Palomurto, Eläketurvakeskus (K)

23.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- piiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- johtaja Eero Lankia, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija Jyrki Hollmén, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiantuntija Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

05.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jukka Siurua, Rakennusliitto ry (K)

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- asiantuntija Markku Hirvonen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Valmistava keskustelu

13.05.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 5/2009 vp