HE 50/2011

HE 50/2011

eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2011 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 18/2011LA 19/2011LA 22/2011LA 25/2011LA 26/2011LA 29/2011LA 38/2011LA 41/2011LA 6/2011LA 8/2011

Käsittelyyn yhdistettyHE 130/2011

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 14.10.2011

Käsittely päättynyt 07.12.2011 VaVM 23/2011 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2011

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

01.12.2011

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 130/2011 vp

07.12.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

07.12.2011

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 18/2011 vp, LA 19/2011 vp, LA 22/2011 vp, LA 25/2011 vp, LA 26/2011 vp, LA 29/2011 vp, LA 38/2011 vp, LA 41/2011 vp, LA 6/2011 vp, LA 8/2011 vp

Valmistunut:

- VaVM 23/2011 vp

Verojaosto

11.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

20.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- vs. tulosalueen päällikkö Pekka Ripatti, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- osastopäällikkö Tomi Viitala, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- tutkimuspäällikkö Eugen Koev, Akava ry

- pääekonomisti Minna Punakallio, Veronmaksajain keskusliitto (K)

- veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsäntutkimuslaitos (K)

- Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf (K)

21.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

- kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus (K)

25.10.2011

Merkitty saapuneeksi

- lisäselvitykset: Suomen Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät ry.

26.10.2011

Merkitty saapuneeksi

- Lisäselvitykset: Pylkkänen/VM ja Kirkkohallitus.

01.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

02.11.2011

Päätetty jatkokäsittelystä.

15.11.2011

Päätetty jatkokäsittelystä.

16.11.2011

Päätetty jatkokäsittelystä.

- lakialoitteet

22.11.2011

Päätetty jatkokäsittelystä.

- lakialoitteet

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

23.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Ari Lääperi, Etelä-Suomen yhteismetsähoitokunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuusamon yhteismetsä (K)

25.11.2011

Valmistava keskustelu

01.12.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

07.12.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

- korjattu mietintöluonnos

Jatkettu yleiskeskustelu

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

​​​​