HE 50/2013

HE 50/2013

eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.05.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 21.05.2013

Käsittely päättynyt 20.03.2014 HaVM 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

13.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, (K)

- apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, (K)

- johtava kaupunginasiamies Sari-Anna Pennanen, Helsingin kaupunki (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- Helsingin hallinto-oikeus (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

18.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

19.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Kai Kuusi, Suomen Asianajajaliitto (K)

- lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- Poliisihallitus (K)

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Rikosseuraamuslaitos (K)

Ei huomautettavaa:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

06.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

07.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.03.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

20.03.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 6/2014 vp

​​​​