HE 51/2006

HE 51/2006

Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 24.05.2006

Käsittely päättynyt 14.11.2006 UaVM 12/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Jukka Nystén, ulkoasiainministeriö

14.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- UaVM 12/2006 vp

​​​​