HE 51/2007

rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.09.2007 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 12.09.2007

Käsittely päättynyt 21.11.2007 LaVM 8/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- ylikomisario Tommi Reen, sisäasiainministeriö (K)

- käräjätuomari Riitta Kiiski, Helsingin käräjäoikeus (K)

- ylitarkastaja Tom Laitinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Anssi Kangas, keskusrikospoliisi (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Dan Frände, (K)

17.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.10.2007

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

09.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Gustaf Möller, korkein oikeus (K)

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

21.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 8/2007 vp