HE 51/2009

HE 51/2009

laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.04.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.04.2009

Käsittely päättynyt 15.05.2009 StVM 13/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Elise Sahivirta, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Erkki Koskinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

07.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääninterveystarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen, Itä-Suomen lääninhallitus (K)

- ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta, Oulun seudun ympäristötoimi (K)

- työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikka ja Terveys KTN ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Valmistava keskustelu

15.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 13/2009 vp

​​​​