HE 51/2011

eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2011 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 14.10.2011

Käsittely päättynyt 08.11.2011 VaVM 7/2011 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2011

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

08.11.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 7/2011 vp

Verojaosto

18.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Mia Keskinen, Verohallinto

- toimitusjohtaja Markku Breider, Fintoto Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- Raha-automaattiyhdistys (K)

- Suomen Hippos ry (K)

- Veikkaus Oy (K)

21.10.2011

Valmistava keskustelu

02.11.2011

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.