HE 52/2012

HE 52/2012

eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.06.2012 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 06.06.2012

Käsittely päättynyt 16.10.2012 SiVM 3/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.06.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tuula Lybeck, opetus- ja kulttuuriministeriö

- kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

05.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Piia Rantala-Korhonen, taiteen keskustoimikunta (K)

- pääsihteeri Esa Rantanen, taiteen keskustoimikunta

- toimikunnan jäsen Minna Heikinaho, taiteen keskustoimikunta

- toimikunnan jäsen Pertti Paltila, taiteen keskustoimikunta

- tutkimusyksikön päällikkö Paula Karhunen, taiteen keskustoimikunta

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kirjailijaliitto

Merkitty saapuneeksi

- Finlands svenska författareförening

Merkitty saapuneeksi

- Teatterikeskus ry

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Mediaverkosto

06.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Kirsi Herala, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry (K)

- puheenjohtaja Pertti Timonen, Pirkanmaan taidetoimikunta (K)

- pääsihteeri Henri Terho, Varsinais-Suomen taidetoimikunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Forum Artisin kannanotto 5.9.2012

Merkitty saapuneeksi

- taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston kannanotto

11.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Tuomas Auvinen, Sibelius-Akatemia (K)

- puheenjohtaja, taiteilijaprofessori Reija Hirvikoski, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- puheenjohtaja Mikko Hänninen, Suomen Näyttelijäliitto ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finland Festivals (K)

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala, Satakuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Helena Jäykkä, Oulun läänin taidetoimikunta (K)

- koordinaattori Lasse Lyytikäinen, Kainuun kulttuuri-info (K)

- aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- varapuheenjohtaja Ari Saarto, Suomen Taiteilijaseura (K)

- julkisoikeuden yliopisto-opettaja, FM, HM (väit.) Pauli Rautiainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kansallisooppera

- Teatterikorkeakoulu

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tuula Lybeck, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, opetus- ja kulttuuriministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.10.2012

Valmistava keskustelu

16.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi